Пріорітетні напрямки діяльності

Завдання педагогічного колективу

закладу дошкільної освіти №4 м.Тульчина

«Золота рибка»

 

        Вчити дітей встановлювати гармонійні стосунки з живою природою. Виховувати у дітей усвідомлення того, що  людина – частина природи і суспільства.

       Удосконалювати та урізноманітнювати систему засобів фізичного виховання дітей,  урізноманітнювати традиційне та нетрадиційне загартування, а саме: ввести дихальну гімнастику, аромотерапію, точковий масаж та психогімнастику.

        Роботу колективу спрямувати на досягнення гармонії між людьми з одного боку і суспільством  та природою з іншого, впроваджуючи новий напрям у сучасній освіті – освіта для сталого розвитку.

             Шляхом прилучення до національної культури виховувати дошкільника, як майбутнього громадянина та патріота України.

     Формувати у дітей первинні економічні знання та виховувати бережне відношення до свого здоров’я.

 

               Пріоритетні напрямки діяльності закладу

                                    на 2017-2018 н.р.

1. Поетапно впровадити STREM-освіту в педагогічний процес закладу.

2. Активно включати батьків, громадські установи та організації в освітній процес дошкільного закладу.

3. Удосконалити  єдине здоров'я зберігаюче середовище дошкільного закладу та родин вихованців.

4. Забезпечити  розвиток мовлення дітей засобами сучасних форм роботи з літературними творами.

 

Перспективне прогнозування розвитку дошкільного закладу.

  Основні стратегічні завдання

       Шляхи реалізації

   Очікувані результати

1. Створення розвивального життєвого простору.

Вуличний дизайн, предметно-ігрове середовище, сучасний дизайн приміщень.

Створення комфортних умов для дітей та педагогів, естетичноцінного природного середовища, інтеграція ігрової та пізнавальної діяльності дітей.

2. Впровадження інклюзивної освіти.

Створення бази даних, запровадження консультативної психолого-педагогічної допомоги батькам, вичення динаміки розвитку дитини.

Створення умов у ДНЗ для перебування та навчання дітей з функціональними обмеженнями.

3. Впровадження моделювання та ейдетики.

Робота творчої групи, презентація напрацювань,

проведення семінарів-практикумів, майстер-класів, оформлення методичних рекомендацій.

Впровадження в освітній процес моделювання та ейдетики.

4. Виявлення та розвиток обдарованих дітей.

Виявлення обдарованих дітей, індивідуальне оцінювання творчого потенціалу і особливостей дітей, створення умов для розвитку через гурткову та індивідуальну роботу.

Створення умов для розвитку кожної особистості.

5. Зміцнення здоров′я дітей.

Оптимізація режиму навчально-виховного процесу, збільшення рухової активності дітей, впровадження зберігаючих технологій.

Збереження та зміцнення здоров′я дітей, вироблення навичок до здорового способу життя.

6. Інтеграція суспільного та родинного виховання.

Систематизація заходів методичної робрти, застосування інтерактивних форм роботи, підвищення педагогічної обізнаності батьків.

Створення дієвої моделі системи роботи з батьками.

7. Впрвадження інформаційних технологій.

Проведення курсів практичного володіння комп′ютером, створення електронної бази методичних даних закладу.

Підвищення якості оствіти через активне впровадження інформаційних технологій.